Privacy Verklaring

Privacyverklaring BlueBox Gindrapassage 6 5531 CP Bladel

Waarom deze privacyverklaring? In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP-adres, een foto, bankrekeningnummer, enz.

Omdat je persoonsgegevens met BlueBox deelt als je klant bent, als je contact hebt en een offerte of informatie aanvraagt, informeert BlueBox je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die BlueBox verwerkt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die BlueBox verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

BlueBox verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Verder heeft BlueBox niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat BlueBox zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluebox.marketing, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt BlueBox persoonsgegevens?

BlueBox verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen. We verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers / klanten met het volgende doel:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een koopovereenkomst te sluiten
 • Goederen en diensten bij je af te leveren
 • Facturen te versturen en betalingen te verwerken
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Daarnaast gebruikt BlueBox ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, het versturen van uitnodigingen voor events, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. BlueBox gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan uiteraard altijd via een link in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar: info@bluebox.marketing

Hoe lang bewaart BlueBox persoonsgegevens?

BlueBox bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 •  Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. 
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Nadat de overeenkomst is geëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard.
 • Heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen, dan worden jouw gegevens bewaard totdat je je toestemming intrekt.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder jouw toestemming verstrekt BlueBox jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld de boekhouder/accountant, de externe IT-adviseur die alle beveiliging, e-mail, webhosting, cloud e.d. regelt, de online marketing- en communicatietools die BlueBox gebruikt, etc. Voor zover noodzakelijk volgens de AVG, sluit BlueBox verwerkersovereenkomsten met deze derden.

BlueBox maakt gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals mailchimp, facebook, instagram, linkedin, youtube. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij uw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. BlueBox geeft deze partijen geen toestemming om via BlueBox verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar wij de tools voor gebruiken.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt BlueBox, zodat er om toestemming voor het plaatsen van cookies wordt verzocht bij een eerste bezoek aan onze website. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser. Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BlueBox gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

BlueBox maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BlueBox bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BlueBox te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van Google campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BlueBox heeft hier geen invloed op. BlueBox heeft Google geen toestemming gegeven om via BlueBox verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BlueBox en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@bluebox.marketing. Je dient je bij zo’n verzoek natuurlijk wel te identificeren, zodat BlueBox er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt BlueBox jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

BlueBox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. BlueBox heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij BlueBox alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Persoonsgegevens die u invult via de website van BlueBox, worden tijdens de verzending versleuteld. BlueBox gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps identificatie waar beschikbaar.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door BlueBox verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BlueBox op via info@bluebox.marketing.

 

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door BlueBox, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Doorgewinterde ondernemer met passie? Of ambitieuze starter?

Wie onderneemt, in welke vorm dan ook, heeft te maken met marketing en communicatie. En steeds vaker online. Soms ingewikkeld. Vaak tijdrovend. En bijna altijd is het niet jouw core business waar je het liefst je tijd en geld insteekt. Dat begrijpen we. Daarom helpen we je graag je tijd en budget zo effectief mogelijk in te zetten. 

SNEL CONTACT

Strategie & Branding

ideeën komen niet zomaar out of the blue

Design & Vindbaarheid

een mooie website die ook goed gevonden wordt

Social
Marketing

storytelling, jouw verhaal met foto / video